2020-04 - Bevölkerungsexplosion

Bevölkerungsexplosion

Jetz sìn mìr schins 7 Milliarda Ardbewohner un jedi Sekund kommt a frìscher derzüe. Gwìssi Großstädt dian sich ìns Mèèr üsdehna, d einzigscht Meegligkeit fer àss d ärmschti unter de Àrme nìt verhungera. Der ànder Grund ìsch, àss dia Millionastädt ufem Feschtlànd kè Plàtz meh fìnda, fer sich z’vergreesera.

Ja, d Ardbevölkerung wàchst standig, trotz Kriag, Klimakàtàschtropha, Hungersnot un Seucha. Wiaso kàt der Mansch sini ràsànt Vermehrung nìt bramsa un idamma? Wer weiss, wia viel Manscha unser Plàneet noch tràga kà? 8, 9, sogàr 10 Milliarda? Wenn komma mìr zum Punkt, wo d Walt üs àlla Näht plàtzt? Ward dàs dernoh d fàmös Apokalyps, wo ìn der Bìwwel erwähnt ìsch?

Jetz wo d Walt stìll steht, han mìr a bìtzi Zitt, do drìwer nohzedanka…un andlig Leesunga z’fìnda.

Wortkaschtla

Bevölkerungsexplosion, explosion démographique
Ardbewohner, terriens
sich üsdehna, s’étendre
d einzigscht Meegligkeit, la seule possibilité
d Ärmschti unter de Àrma, les plus pauvres parmi les pauvres
verhungera, mourir de faim
Feschtlànd, terre ferme
sich vergreesera, s’agrandir
wàchsa, croître
Hungersnot, famine
Seucha, épidémies
Vermehrung, reproduction
bramsa, freiner
idamma, endiguer
üs àlla Näht plàtza, exploser comme un œuf
Bìwwel, bible
Leesunga, solutions

 

Edgar Zeidler