Texte du 2020-09-12 - A Zweita Walla

 

12-09-2020

A Zweita Walla ?

 

Frog àn d’r marseiller Profassser Didier Raoult : Wenn ìsch dia Kronavirüs Epidemie umma ?

Àntwort vum Profasser : « Ìch kàn’s ìhna nìt sàga, denn ìch kenn àn dr Politik nix. »

D’unterhàltana Hysterie ewer a gferschtata « zweita Walla » hàt dr Profasser güat resümiart. Errìnera n’èich : àm Gìpfel vu dr Epidemie, ìm März un ìm Àprìl, hàt dr Generàldirakter vu dr Gsundheit, Jérôme Salomon, taglig wìdderholt dàss d’Màska nix nutza, un dàss sa sogàr gfahrlig sìnn. D’Spracherin vu dr Regiarung, Sibeth N’Diaye, hàt erklärt dàss d’Litt sowìso nìt fähig wara, a Màska korrekt àlìga. Sa hät « perseenlig a Màska probiart » un as sèig ìhra nìt galunga dàs Stìck Pàpier uff ìhra Nàsa àzpàssa. Sodumm N’Diaye…

Schlìmmer : D’Àpotheker han ìn da Litt kä Màska derfa verkàuifa, unter Àdrohung 10000 Euros Strofgald, un a Johr Gfangniss ! A Àpothekerin vu dr Pàriser Region ìsch verurteilt wora (vier Monet mìt Bewàhrung, 10000 Euros Strofgald), un ìhra Àpothek ìsch a Monet züa gmàcht wora, wìll sa Màska verkàuift hàt… uff Verschriwung vu da Dokter !

Sechs Monet später sìnn d’Màska obligatorisch ìn da meischta Grossstädta, ìn da Betriwa, un in àlla Gschafter, unter Àdrohung 135 Euros Strofgald. D’Präfaktin vum Bas-Rhin hàt si wälla ewereifrig zeiga, un d’Màska ìn àlla Städter vu mehr àls 10000 Iwohner uff dr Stross ufdranga. S’Àdministrativgrìcht hàt ìhr Dekret annüliart, àwer sa gìbt nìt no. Dr gànz Bas-Rhin ìsch jetz uff dr Coronakàrta rot àgmolt wora.

Dia Kàrta hàt, wia d’Empfahlunga fer d’Màska, totàl gaandert ! Mìt da Maasstàwa vum Friahjohr wara àlla Kàrta grian. As sìnn ìmmer weniger Krànka hospitalisiart, un ma zehlt fàscht kä Tota meh (zwìscha 4 un 30 tàglig, gega mehr àls 1400 àm 15 Àprìl). Àlso sìnn d’Kriteria fer dr Verkehr vum Virüs strang ufgwarta wora.

Wàs nìt gaandert hàt sìnn d’lüminosa Erklärunga vum Gsundheitsminìschter. Àm 9. März hàt dr Véran behàuipta dàss d’Idàmmung dr Virus màcht verkehra. A Wucha später hàt dr Macron gànz Frànkrich igadàmmt.

Dia Wucha hàt si dr Véran salbscht ewertroffa : « Dr Virus verkehrt làngsàmer, àwer schnaller. » (« Le virus circule moins vite, mais il circule tout de même de plus en plus rapidement », sur France Inter.)

Ìn Frànkrich marschiart d’Dummheit nìt màskiart.

LEXIQUE

Spracherin : porte-parole
Mìt Bawàhrung : avec sursis
Ewereifrig : zélé
Maassstàwa : unités de mesures
Idàmmung : confinement.

Patrick FLUCKIGER