Texte du 2021-01-01 - Hìnderschi, ferschi

 

01-01-2021

Hìnderschi, ferschi

Janüs ìsch vu de Rämer de Gott vum Àfàng un vum And gsì. Do kummt de Nàmme Janner har. De 1. Janner, eerschte Doej ìm Johr – Fer uns ìsch’r de Momant wu mr e Blìck hìnderschi wìrft – uf’s àlte Johr. Wàs säll mr noch ze 2020 soeje ? E Zitàt vùm Geluck : Tëil Win verbessere sìch mìt de Johre. Dìss Johr verbessert sìch àwer nùmme noch mìt Win. Gsùndhëit !

As ìsch äu e Momant wu mr e Blìck fìrschi warfe därf. Hit gìtt’s fer unser Landel e nèie Àfàng, mìt de Geburt vù de „Europäische Gebìetskärwerschàft Elsàss “. E nèie Àfàng. Wajer ? Mr hoffe’s – un danke doch fescht àn de Thomàs, wu het wälle sahn, vor àss’r het känne gloewe.

Was z’letscht stìrbt, ìsch d’Hoffnung… Viel ze wìnsche un ze hoffe het sìcher e jede vu uns. Vor àllem àss mr ohne Virüs wìe vorhar lawe känne. Wìe vorhar ? Dìe wù dìss mëne sì ufem Holzwaj. Umwaltfrìndliger, soziàl geraachter muess dìe Walt ware.

Àllgemën : àss mr widderscht frìdlig innere demokràtische Gsellschàft mìtnànder lawe känne, wu nìt perfekt ìsch un wu noch verbessert kà ware, àwer wu doch s Beschte ìsch, wàs mr uf dare Ard kà hà.

As wurd uns àwer nix versìchert. Uf ënere Sitt ha mr e Regìerung wu ìm Nawel ìsch, un doch uf Sìcht fàhrt, un ìn viel Berëiche ìmmer härter wurd. Ìsch’s e Leesung ? Un uf de ànder Sitt, gìtt’s viel Bìrjer wu vu de Elite nix meh wälle heere, un wu lìewer ànderi Informàtionsqualle fìnde – via d’Soziàlnetze, mëischtens ohne làng drìwer noochzedanke. Wu sì d’fàlsche un d’gfahrligere Prophete ?

Noch ebs, vu de Dìchtere Hilde Domin : „Doch ohne de Muet/d’Hànd ìn de Hànd ze hàlte/ohne de Muet/gànz do ze sì/ware mr tajlig/ärmer. “Zàmmehàlte fer durichhàlte. Àlles Beschte fer 2021.

LEXIQUE

Hìnderschi : derrière soi, en arrière
Fìrschi : devant soi, en avant
Warfe : lancer, jeter
ufem Holzwaj : dans une impasse
Umwaltfrìndlig : respectueux de l’environnement
Geraacht : juste
Uf Sìcht fàhre : naviguer à vue.

 

Jean-Christophe MEYER