Texte du 2020-05-16 - D Walt nonem Corona

16-05-2020

D Walt nonem Corona

Dr Mathias Horx ìsch a waltberiamter ditscher Züakunftforscher, un vìel Litt stella ìhm d Frog : Wenn d Pandemie umma ìsch, kummt àlles wìdder wìe vorhar ? sina Àntwort ìsch nàtirlig : niamols. S gìbt so historischa Momanta wo d Züakunft ìhra Rìchtung andert. Wìrd’s besser oder schlachter ? Dàs ìsch gànz verschìda, ebb jung oder àlt, ebb rich oder àrm, uff jedafàll wìrd’s ràdikàl ànderscht ìn viela Gebiata.

Egàl wìe ma dàs nennt, Üssgàngsperra, Stàllpflìcht, Hüssarrest, nonem erschta Schock han sìch vìel sogàr erlichtert gfühlt, àss dàs Renna, Reda, Jaschta plätzlig a Pàuisa màcht.

Amol meh, àwer wìe noch nia so stark, kummt eim dàs Sprìchla vom frànzeescha Schrìftsteller Jules Claretie ìn Sìnn : jeder Mensch, wo ebbis unternìmmt, hàt gega ìhn àll dia wo’s glicha woda màcha, dia wo gnàui s Gegateil màcha, un s grossa Heer vo Litt, noch vìel stranger, wo gàr nix màcha.

Amol meh hàt ma känna feschtella àss no dr erschta Fàssunglosigkeit, bi vìel Litt s Gfühl vonra geglìckta Àngschtìwerwìndung a ìnnera Kràft entstànda ìsch.

Ìn dana schrecklig schwaara Zitta, sìnn màssa Initiativa gnu wora ìn àlla Rìchtunga. ‘S sìnn diajeniga wo àlles erwàrta vo da àndera, vom Stààdt, un dia wo, mìt Müat un Unternammunsgeischt, s Lawa vo ìhra Mìtmenscha erlichtert han un noch erlichtera, sèig’s o nur mìt wìnzig kleina Mìttel.

Ma hàt Menscha lehra kenna, wo ma sunscht nia gàchta hàt, Beriaf un Hàndwarker lehra schätza, wo ma vorhar ewersah oder sogàr veràchta hàt.

Ma kàt nàtirlig d Schàttasitta vom a Teil vo dr Menschheit nìt leigna, wo o ìn’s Ràmpaliacht gschlìcha ìsch, un ma hàt uff a manks müassa verzìchta. Doch Verzìchta beditet nìt unbìdìngt Verluscht.

Dr Horx behàuiptet o : “Vìllìcht ìsch dr Virüs nur a Botschàfter üss dr Züekunft. D menschliga Zivilisation ìsch z’dìcht, z’schnall, z’ìwerhìtzt, z’galdgirig. Sìe ràst ìn a bstìmmta Rìchtung, wo’s gàr kè Züekunft gìbt.”

Àwer sìe kà sìch vìllìch un hoffentlig nèi erfìnda.

LEXIQUE

A Züakunftforscher : un futurologue
Üssgàngsperra, Stàllpflìcht, Hüssarrest : confinement
D Fàssunglosigkeit : l’incrédulité
D geglìckta Àngschtìwerwìndung : le fait d’avoir surmonté la peur avec succès
d Schàttasitta : la face cachée
ìn’s Ràmpaliacht schlicha : se glisser dans les feux de la rampe
leigna : nier
a Botschàfter : un messager.

 

Yves BISCH